Jakie są przyczyny problemów jakościowych przewodów płaskich PVC?
Zasoby

Jakie są przyczyny problemów jakościowych przewodów płaskich PVC?

Obecnie węże płaskie z PVC są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach, nawet w zakresie żywności, medycyny i innych dziedzin.Dlatego też jakość węży płaskich z PVC jest bardzo ważna.Co zatem powoduje problemy jakościowe rur płaskich z PVC?


1.Stopniowa powierzchnia przewodu warstwowego z PVC


Zjawisko to występuje w przesączce z PVC , ponieważ temperatura zgięcia jest zbyt niska, lub wewnętrzna ściana maszyny nie jest sucha, sprężone powietrze z sieci jest niewystarczające, lub przecieka powietrze.Aby rozwiązać ten problem, można odpowiednio zwiększyć temperaturę i wyczyścić pleśń.Jednocześnie należy zwiększyć dopływ powietrza lub sprawdzić wyciek powietrza i go naprawić.


2.Nierównomierna grubość ścianki przewodu warstwowego z PVC


Problem ten może by ć spowodowany nieprawidłowym pozycjonowaniem żuchwy i pleśni, nierówną plastycznością, nieprawidłową trakcji, niestabilnym powietrzem sprężonym lub niestabilną temperaturą głowy.


Aby rozwiązać ten problem, najpierw, dostosować położenie środkowe trzciny i pleśni z rur płaskich z PVC, następnie sprawdzić urządzenie trakcyjne, wzmocnić kontrolę układu plastyfikacyjnego, sprawdzić, czy urządzenie grzewcze głowicy maszyny jest nietknięte, i ustabilizować temperaturę wokół głowicy maszyny.


3.Czarne paski na powierzchni węża warstwowego z PVC


Ta sytuacja przewodu nasiennego z PVC na sprzedaż wynika z nierównej dyspersji dodatków do surowca, słabej płynności surowca, wysokiej temperatury głowy i ekranu filtra filtra, słabej struktury filtra głównego i płytki rozrządu,i nie udało się wyczyścić filtra i ołowiu.


W związku z tą sytuacją należy najpierw sprawdzić ekran filtra i tablicę manewrową oraz wyczyścić ekran filtra.Można wybrać, aby poprawić formułę surowca, wzmocnić mieszanie, poprawić wydajność dyspersji i obniżyć temperaturę odpowiednio.


4.Na powierzchni węża płaskiego z PVC pojawiają się zmarszczki i zmarszczki oraz zmarszczki, głównie ze względu na nierówne wydzielanie pleśni podczas procesu produkcji, nadmierną temperaturę pleśni lub nierówne ogrzewanie oraz niedostateczne zaopatrzenie w wodę chłodzącą i chłodzącą.Urządzenie ustawiające powoduje, że temperatura wody jest zbyt wysoka, a prędkość holowania jest zbyt wolna.


W związku z tym temperatura może by ć zmniejszona poprzez ustawienie luki w odlewie i sprawdzenie, czy urządzenie grzewcze przewodu płaskiego PVC jest uszkodzone.Może również zwiększyć dopływ wody i przyspieszyć prędkość holowania.


5.Pęknięcia na wewnętrznej ścianie przewodu warstwowego z PVC


Pęknięcia na wewnętrznej ścianie płaskiego węża z PVC są spowodowane głównie mieszaniem surowców z zanieczyszczeniami.Może też być tak, że temperatura trzciny i lufy jest niska, prędkość trakcji jest zbyt szybka, a tam jest za dużo oleju smarowego.


W tym przypadku surowiec może zostać poddany wstępnej obróbce w celu podniesienia temperatury pleśni rdzeniowej i lufy płaskiego węża PVC oraz spowolnienia prędkości trakcji.


Koncentrujemy się na produkcji wysokiej jakości węży i akcesoria wężowe.Naszą zasadą są dobre surowce i stabilna jakość.Nie prowadzimy jednorazowej działalności, ale jesteśmy gotowi do nawiązania stałej współpracy z naszymi klientami.Nasza jakość jest powszechnie uznawana na świecie, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska, Japonia, Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód.Jeśli masz jakieś potrzeby, możesz się z nami skonsultować.


Wąż
Mocowanie przewodów